Burak cukrowy

W buraku cukrowym EVOLUTION® najlepiej zastosować, zanim rośliny zakryją 30% międzyrzędzi, aby uniknąć „efektu parasola”. Optymalna faza zwalczania chwastów wieloletnich, np. perzu – zanim chwasty osiągną 20 cm.

Nie stosuj EVOLUTION® przed spodziewanymi przymrozkami i w warunkach bardzo dużej różnicy temperatur między dniem a nocą.

Nie stosuj EVOLUTION®, gdy rośliny są w złej kondycji, są silnie uszkodzone przez ślimaki, ptaki czy owady.

Etykieta rejestracyjna

Jak zapewnić maksymalną skuteczność?

Zalecane dawki:
samosiewy zbóż: 0,25-0,35 l/ha + adiuwant
jednoroczne chwasty jednoliścienne: 0,35-0,5 l/ha + adiuwant
wieloletnie chwasty jednoliścienne, np. perz: 0,75-1,0 l/ha + adiuwant
biotypy chwastów jednoliściennych mniej wrażliwe lub odporne na chizalofop-P-etylowy: 0,75-1,0 l/ha
Fazy chwastów w trakcie zabiegu:
jednoroczne + samosiewy zbóż: 2-3 liście do pełni/końca krzewienia
wieloletnie: od 10/15 cm do 20/25 cm

Ilość wody: 200-400 l/ha (w praktyce możliwe jest stosowanie również dawki 150 l/ha).
Optymalne warunki do wykonania zabiegu: wilgotność powietrza 65% i powyżej, temperatura 8-25°C.
Odporność na zmywanie: minimum 1 h, ale całkowite wchłonięcie może trwać do 24 h.

Etykieta rejestracyjna

Wyniki doświadczeń

Zobacz inne uprawy

Rzepak

Słonecznik

Soja

Scroll to Top