Kompletne rozwiązanie !
szerokie spektrum działania wynikające z połączenia dwóch substancji czynnych przeciwko chwastom jednoliściennym, w tym WYCZYŃCOWI.
Graminicyd do stosowania po wschodach chwastów i rośliny uprawnej. W roślinie wykazuje działanie systemiczne. Szybko i skutecznie zwalcza chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż w uprawie rzepaku, buraka cukrowego, słonecznika i soi. Również te, które bywają trudne do zwalczenia, takie jak wyczyniec polny, wiechlina roczna, stokłosy czy życice.

Najwyższa skuteczność na rynku

2 substancje czynne

kletodym 140 g/l + chizalofop-P-etylowy 70 g/l (formulacja EC – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej)
Kletodym należy do cykloheksadionów, a chizalofop-P-etylowy do pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego. Zgodnie z klasyfikacją HRAC obie substancje należą do grupy A – hamują biosyntezę lipidów poprzez inhibicję funkcjonowania karboksylazy acetylo-CoA (ACCazy). Każda z nich przyłącza się do enzymu (ACCazy) w innym miejscu, co wyjaśnia wrażliwość na kletodym chwastów o zmniejszonej wrażliwości/odporności na chizalofop-P-etylowy.

# Graminicyd o szerokim spektrum zwalczanych chwastów, w tym trudniej zwalczanych przez wiele graminicydów, np. wiechlina roczna czy życice

# Graminicyd o dość szerokim spektrum działania
# Wysoka skuteczność w zwalczaniu samosiewów zbóż
# Działa szybciej od kletodymu

Problem odporności na inhibitory ACCazy jest znany od lat. Jego przyczyną było masowe użycie pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego (FOPs). Nadal jednak większość populacji chwastów o zmniejszonej wrażliwości na FOPs lub odporności wykazuje wrażliwość na kletodym.

Najszersze spektrum działania

Komplementarne substancje – razem zapewniają skuteczne zwalczanie wszystkich chwastów jednoliściennych

EVOLUTION® to selektywny herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych. Selektywność względem roślin dwuliściennych wynika z innej budowy enzymu karboksylazy acetylo-CoA (ACCazy) u roślin dwuliściennych w porównaniu z trawami (Poaceae).

Szybkie działanie widoczne już po 7 dniach

Pierwsze objawy są widoczne na chwastach zwykle po 7 dniach. Maksymalna skuteczność jest osiągana po miesiącu / dwóch miesiącach po zabiegu.

Herbicyd EVOLUTION® jest szybko pobierany przez liście i przemieszczany w roślinie aż do stożków wzrostu. W przypadku chwastów wieloletnich (np. perzu) jest przemieszczany do rozłogów.

Największą skuteczność wykazuje na chwasty młode, intensywnie rosnące. EVOLUTION® nie działa na chwasty, które wykiełkowały po zabiegu. Pierwsze objawy są widoczne na chwastach zwykle po 7 dniach.

Maksymalna skuteczność jest osiągana po miesiącu / dwóch miesiącach po zabiegu.

Zastosowanie EVOLUTION® w uprawach​

Rzepak​

W rzepaku EVOLUTION® może być stosowane do fazy BBCH 32, ale optymalnie jest zastosować go, zanim rośliny wytworzą zbyt dużo liści,
aby uniknąć „efektu parasola”.

Burak cukrowy

W buraku cukrowym EVOLUTION® najlepiej zastosować, zanim rośliny zakryją 30% międzyrzędzi, aby uniknąć „efektu parasola”.

Soja​

W soi EVOLUTION® musi być zastosowane zanim pierwsze pąki kwiatowe będą widoczne pośród liści.

Słonecznik​

W uprawie słonecznika EVOLUTION® najlepiej zastosować od fazy rozwiniętej pierwszej pary liści do fazy 9 liści (BBCH 12–19)

Aby zapewnić skuteczność EVOLUTION musi być stosowany z adiuwantem. Preferowany adiuwant to produkt bazujący na metylowanym oleju rzepakowym

Jak zapewnić maksymalną skuteczność?

Zalecane dawki:
samosiewy zbóż: 0,25-0,35 l/ha + adiuwant
jednoroczne chwasty jednoliścienne: 0,35-0,5 l/ha + adiuwant
wieloletnie chwasty jednoliścienne, np. perz: 0,75-1,0 l/ha + adiuwant
biotypy chwastów jednoliściennych mniej wrażliwe lub odporne na chizalofop-P-etylowy: 0,75-1,0 l/ha
Fazy chwastów w trakcie zabiegu:
jednoroczne + samosiewy zbóż: 2-3 liście do pełni/końca krzewienia
wieloletnie: od 10/15 cm do 20/25 cm

Ilość wody: 200-400 l/ha (w praktyce możliwe jest stosowanie również dawki 150 l/ha).
Optymalne warunki do wykonania zabiegu: wilgotność powietrza 65% i powyżej, temperatura 8-25°C.
Odporność na zmywanie: minimum 1 h, ale całkowite wchłonięcie może trwać do 24 h.

Etykieta rejestracyjna

Scroll to Top